Documenten


Diversen

Anti-Pestprotocol
Factsheet Passend onderwijs voor ouders en kinderen
Jaarverslag 2015 - 2016 Stichting Jong Leren
Gedragscode gebruik internet en social media
Klachtenregeling

Formulieren

inschrijfformulieren worden alleen verstrekt na een persoonlijke rondleiding. Bel of mail ons!
Medicijnverklaring voor leerlingen Rk Basisschool DeArk

Schoolgids

Schoolgids
Bijlage bij schoolgids: Kanjertraining
Bijlage bij de schoolgids: Schoolkostenregeling
Protocol bij scheiding van ouders
Bijlage bij schoolgids: protocol aanmelding, schorsing en verwijdering
Gedragsprotocol ouders
Beleid internet en sociale media
Gedragscode internet leerlingen en ouders
Afspraken internet gebruik leerlingen