Documenten


Diversen

Anti-Pestprotocol
Factsheet Passend onderwijs voor ouders en kinderen
Jaarverslag 2015 - 2016 Stichting Jong Leren
Gedragscode gebruik internet en social media
Klachtenregeling

Formulieren

Inschrijfformulier
Medicijnverklaring voor leerlingen Rk Basisschool DeArk

Schoolgids

Schoolgids
Bijlage bij schoolgids: Kanjertraining
Bijlage bij de schoolgids: Schoolkostenregeling
Protocol bij scheiding van ouders
Bijlage bij schoolgids: protocol aanmelding, schorsing en verwijdering
Gedragsprotocol ouders
Beleid internet en sociale media
Gedragscode internet leerlingen en ouders
Afspraken internet gebruik leerlingen