Opvang


Basisscholen zijn verplicht de aansluiting met de buitenschoolse opvang (BSO) te organiseren wanneer u als ouder daarom vraagt. De school kan de opvang zelf verzorgen of deze uitbesteden aan een kinderopvangorganisatie. De opvang kan bestaan uit voorschoolse en naschoolse opvang en opvang op vrije dagen en schoolvakanties. In het geval er te weinig plaats is in de buitenschoolse opvang, moet de school naar alternatieven zoeken. De school kan echter niet meer doen dan haalbaar is.

Voorschoolse opvang

Leerlingen kunnen ’s morgens vanaf 8.00 uur terecht op school. Er is dan iemand aanwezig die de kinderen opvangt en begeleidt. De kinderen blijven - tot de schooldeur opengaat voor de overige leerlingen – onder toezicht binnen. De voorschoolse opvang kost € 0.50 per keer die u aan de begeleider betaalt.

Tussenschoolse opvang

De leerlingen kunnen op alle schooldagen (behalve woensdag) tussen de middag overblijven. 

Om de overblijf goed te kunnen begeleiden hebben we naast 4 pedagogisch medewerkers, een sportleraar en 2 vaste overblijfouders per dag ook de hulp van de overige ouders nodig. De ouders worden 2x per jaar gevraagd om een pleindienst te lopen tijdens de lunchpauze. Voor elke zomervakantie ontvangen de ouders het rooster voor het jaar daarop.

De kosten voor de overblijf zijn beraamd op €165  per kind, bij een vast contract voor 4 dagen.

De onderbouw betaalt voor 3 dagen overblijf bij een vast contract €125,00

Om tegemoet te komen aan de wens om ook flexibel overblijf af te kunnen nemen, kan ook incidenteel overgebleven worden. U ontvangt achteraf de factuur.

Bij afname van meerdere dagen overblijf is het voordeliger een vast contract af te sluiten. Incidenteel of op een dag thuis eten mag ook als u een vast contract heeft.

 

Betalingswijze overblijf

Betaling van de overblijf gaat per bank.  Vermeld bij de overboeking de naam van uw kind en de groep.

Rekeningnummer NL46RABO0133139875 Stichting Kinderopvang de Ark

Vragen over de contracten of betalingen kunt u stellen via overblijf.arkh@jl.nu .

Vragen over overblijf

Heeft u vragen over overblijf, wilt u met de overblijfcoördinator spreken over uw kind of wilt u zich aanmelden als overblijfkracht?
Laat het weten aan Kay Eijspaart coordinator TSO, medewerker van Casca. Mail keijspaart@casca.nl 

Tijdens de overblijf vallen de kinderen onder het toezicht van overblijfjuffen en pedagogisch medewerkers. Omdat we graag willen dat leerkrachten en ouders goed op de hoogte blijven over het gedrag van de kinderen tijdens dit pauzemoment, informeren wij ouders per telefoon of mail indien er problemen zijn geweest.

De overblijf valt onder de Stichting Kinderopvang De Ark. Deze stichting is in het leven geroepen om de organisatie en betaling van de overblijf te regelen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Naschoolse opvang

Op het schoolplein van De Ark is een voorziening voor buitenschoolse opvang aanwezig onder verantwoording van Casca. Nadere informatie over de regeling, kosten, plaatsing e.d. kunt u verkrijgen bij deze stichting.

Schrijf tijdig in! Op sommige dagen hebben de BSO's wachtlijsten.

Tijdens schoolvakanties kunnen onze leerlingen ook terecht bij de buitenschoolse opvang, ook als zij daar normaalgesproken geen gebruik van maken.

Bij Op Stoom! in het gebouw van De Evenaar kunnen eveneens kinderen van De Ark geplaatst worden.

Voor naschoolse opvang kunt u terecht bij

www.casca.nl (lokatie Mambo/Ark)
www.sportfever.nl (Lokatie sportparklaan)
www.opstoom.nl (lokatie De Evenaar)