Team 2018 - 2019


Het team van De Ark bestaat uit een rijke mix van mensen met ervaring, kennis en enthousiasme. De meesters en juffen vormen de stabiele basis die De Ark zo succesvol maakt. Met elkaar weten we de open sfeer, de geborgenheid en veiligheid vast te houden.

De meeste teamleden werken parttime. Dat betekent dat de groepen door 2 leerkrachten bemand worden. Daar halen we veel voordeel uit: we hebben zelden invalproblematiek, de leerkrachten geven elkaar feedback en hebben wekelijks een leerstof- en leerlingbespreking waardoor de zorg voor de kinderen optimaal is.


 
Juf Suzanne
Directeur
juf Linda
Intern Begeleider (IB-er)
Nicole
directiesecretaresse
 
Juf Anita
Groep 1-2C
Juf Dorien
Groep 1/2 A 
Juf Dineke
Groep 1/2 A
 
Juf Joan
Groep 1-2C en Plusklas
Juf Ingrid
Groep 3
Juf Josien
Groep 3
 
Juf Koos
Groep 4
Juf Esther
Groep 4 
Juf Anouk
Groep 5 
   
Juf Carolien
Groep 6 
Juf Eva
Groep 6
Juf Inge
Groep 7
 
 
Juf Fabienne
Groep 7
Juf Charlotte
groep 8
Juf Mascha
Groep 8
   
juf Marlies
Remedial Teacher (RT-er)
juf Sandra
onderwijsassistente
juf Yolanda
Vervanging alle groepen
 
Juf Eugenie
Vakleerkracht gym
  Juf Marga
vakleerkracht muziek
meester Paul
ondersteuning groepen 4 t/m 8
 
 
Juf Geerling
ondersteuning onderbouw
Juf Marjolein
Ondersteuning middenbouw
Meneer Toon
Concierge

Buiten heel hard en serieus werken, hebben de teamleden van De Ark ook veel plezier met elkaar!