Excursies en activiteiten


Culturele activiteiten

Voor de ontwikkeling van de kinderen vinden wij culturele activiteiten heel belangrijk.
We bewaken het culturele aanbod in de school. We streven ernaar de kinderen binnen de acht groepen in aanraking te laten komen met verschillende kunstuitingen, van dans tot drama, van musea tot de cultuur in de eigen omgeving.

Daarbij maken wij ook gebruik van het Kunstmenu. Dat is een door Gemeente Heemstede gesubsidieerd programma dat de kinderen een gevarieerd cultureel programma biedt gedurende hun schoolloopbaan.

Excursies

In hun schooltijd op De Ark gaan de kinderen regelmatig op excursie naar musea, bedrijven of evenementen. Tijdens de ateliers zoeken we naar mogelijkheden binnen het thema. De Oudervereniging ondersteunt de school financieel om excursies mogelijk te maken.

Bij de thema's van de Noordwijkse Methode

Ieder jaar kiezen we een aantal thema's  waaraan alle leerlingen tien weken lang zowel in hun eigen groep als gezamenlijk werken.  Het thema wordt afgesloten met een sfeervolle happening of bijzondere activiteit waarin ouders en andere belangstellenden kunnen zien wat de kinderen hebben gedaan en geleerd.
 

Schoolreisje/buitendag

Samen mooie avonturen beleven vinden we ook belangrijk!

Het ene jaar gaan we aan het begin van het schooljaar  met de bus op schoolreis (bijvoorbeeld naar de dierentuin of pretpark) en het andere jaar tijdens een buitendag naar een locatie in de buurt.

Koningsdag = Sportdag

Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een sportdag voor alle leerlingen van de school op de vrijdag voorafgaand aan de Koningsdag.
Voor de onderbouw bestaat die dag voornamelijk uit spelletjes.
Groepen 5 tot en met 8  hebben een dag met sportclinics op het strand, georganiseerd door Sportsupport.

Het goede doel

Home Sweet Home in Oeganda is het goede doel dat door De Ark gesteund wordt.
Dit schrijft Home Sweet Home op hun website:
We hebben een kleinschalige boerderij waar de kinderen van ons kinderhuis en de day care kunnen werken en leren. Op deze manier kunnen de kinderen in de toekomst hun eigen omgeving helpen door te werken op het land of te zorgen voor de dieren. Voor deze kinderen is het belangrijk zichzelf te kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden, maar ook om aan hun eigen ouders en dorpsgenoten te laten zien dat zij ondanks hun beperking, zeker nog wel in staat zijn dingen te leren en een waardevolle bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

In de ochtend verzorgen de kinderen de dieren, maken ze de hokken schoon en krijgen ze in het Day Care-gebouw les over het werken op het land. In de middag wordt het land voorbereid, planten ze zaden, wordt het onkruid verwijderd en wordt er geoogst en gedroogd. Op deze manier leren ze het hele proces kennen. Gedurende de dag krijgen de kinderen ook twee maaltijden aangeboden.

Wanneer de boerderij producten gaat opleveren zullen we de kinderen leren om deze klaar te maken en te verkopen.