Excursies en activiteiten


Culturele activiteiten

Voor de ontwikkeling van de kinderen vinden wij culturele activiteiten heel belangrijk.
We bewaken het culturele aanbod in de school. We streven ernaar de kinderen binnen de acht groepen in aanraking te laten komen met verschillende kunstuitingen, van dans tot drama, van musea tot de cultuur in de eigen omgeving.

Daarbij maken wij ook gebruik van het Kunstmenu. Dat is een door Gemeente Heemstede gesubsidieerd programma dat de kinderen een gevarieerd cultureel programma biedt gedurende hun schoolloopbaan.


Excursies

In hun schooltijd op De Ark gaan de kinderen regelmatig op excursie naar musea, bedrijven of evenementen. Tijdens de ateliers zoeken we naar mogelijkheden binnen het thema. De ouderraad ondersteunt de school financieel om excursies mogelijk te maken.


Bij de thema's van de Noordwijkse Methode

Ieder jaar kiezen we een aantal thema's  waaraan alle leerlingen tien weken lang zowel in hun eigen groep als gezamenlijk werken.  Het thema wordt afgesloten met een sfeervolle happening of bijzondere activiteit waarin ouders en andere belangstellenden kunnen zien wat de kinderen hebben gedaan en geleerd.


Schoolreisje/buitendag

Samen mooie avonturen beleven vinden we ook belangrijk!
Het ene jaar gaan we aan het begin van het schooljaar  met de bus op schoolreis (bijvoorbeeld naar de dierentuin of pretpark) en het andere jaar tijdens een buitendag naar een locatie in de buurt.


Sinterklaas

Ieder jaar ontvangen wij Sinterklaas op De Ark. Voor de groepen 1 t/m 5 brengen de Sint en zijn Pieten na een gezamenlijk moment cadeaus mee. In de groepen 6, 7 en 8 worden surprises voor elkaar gemaakt. 


Kerst

Op de donderdagavond voor de kerstvakantie vindt er jaarlijks een kerstdiner plaats. Alle leerlingen nemen iets lekkers mee en in elke groep ontstaat een feestelijk avondmaal met elkaar. Ook zingen we samen met de ouders en het vaderkoor kerstliedjes op het plein. De ouderraad organiseert hier een gezellige samenkomst voor ouders. 


Pasen

Met Pasen ontbijten we met alle leerlingen van de school in de grote hal.  Daarnaast zorgt elke groep voor een lied, verhaal, gedicht of wens voor elkaar. We sluiten dit af met ons traditionele spel "Eitje-tik".


Koningsdag = Sportdag

Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een sportdag voor alle leerlingen van de school op de vrijdag voorafgaand aan de Koningsdag.
Voor de onderbouw bestaat die dag voornamelijk uit spelletjes.
Groepen 5 tot en met 8  hebben een dag met sportclinics op het strand, georganiseerd door Sportsupport.


De Arkdag

Op deze feestelijke dag vieren we de verjaardag van De Ark samen met leerlingen en ouders. In de ochtend organiseert het team diverse spelletjes en activiteiten op het plein in samenwerking met de ouderraad. In de middag sluiten we de dag af met op het plein een gezellige barbecue/borrel.