Excursies en activiteiten


Culturele activiteiten

Voor de ontwikkeling van de kinderen vinden wij culturele activiteiten heel belangrijk.
We bewaken het culturele aanbod in de school. We streven ernaar de kinderen binnen de acht groepen in aanraking te laten komen met verschillende kunstuitingen, van dans tot drama, van musea tot de cultuur in de eigen omgeving.

Erfgoededucatie brengt leerlingen in contact met de eigen culturele omgeving. Leerlingen leren in eigen omgeving over archeologische vondsten, archieven, landschapselementen, monumenten en musea. Ze leren de materiële en immateriële sporen uit onze cultuur te benoemen, herkennen en waarderen.

Erfgoed neemt in het onderwijs een duidelijke plaats in binnen de bestaande leerstofgebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

Mede hierom heeft het Heemsteeds basisonderwijs in samenwerking met de historische vereniging Heemstede-Bennebroek , de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en de Cultuurcompagnie Noord-Holland een aantal projecten gerealiseerd:

Erfgoedonderwijs voor groep 1 en 2
Erfgoedonderwijs voor groep 3 en 4
Erfgoedproject blekerijen (groep 5)
Wonen, werken en winkelen aan de Binnenweg (groep 6)
Huis te Manpad. Landgoederen in Heemstede e.o. (groep 7)
Adriaan Pauw, heer van Heemstede (groep 8)

Daarbij maken wij gebruik van het Kunstmenu. Dat is een door Gemeente Heemstede gesubsidieerd programma dat de kinderen een gevarieerd cultureel programma biedt gedurende hun schoolloopbaan.

Excursies

In hun schooltijd op De Ark gaan de kinderen regelmatig op excursie naar musea, bedrijven of evenementen. Tijdens de projectweken zoeken we naar mogelijkheden binnen het thema. De Oudervereniging ondersteunt de school financieel om excursies mogelijk te maken.

Bij de thema's van de Noordwijkse Methode

Ieder jaar kiezen we een thema's  waaraan alle leerlingen tien weken lang zowel in hun eigen groep als gezamenlijk werken.  Het thema wordt afgesloten met een sfeervolle happening of bijzondere activiteit waarin ouders en andere belangstellenden kunnen zien wat de kinderen hebben gedaan en geleerd.

Schoolreisje/buitendag

Samen mooie avonturen beleven vinden we ook belangrijk!

Het ene jaar gaan we aan het begin van het schooljaar  met de bus op schoolreis (bijvoorbeeld naar de dierentuin of pretpark) en het andere jaar tijdens een buitendag naar een locatie in de buurt.

Koningsdag = Sportdag

Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een sportdag voor alle leerlingen van de school opde vrijdag voorafgaand aan de Koningsdag.
Voor de onderbouw bestaat die dag voornamelijk uit spelletjes.
Bij de bovenbouw ligt het accent op de individuele prestatie (o.a. hardlopen en verspringen).

Het goede doel

Goede doelen weten de school te vinden; we worden overladen met promotiemateriaal om aan acties deel te nemen. De Ark heeft gekozen om Sri Lanka te steunen door heitje voor een karweitje door de hele school, sponsorzwemmen door groepen 4 en 5.