Vrienden van De Ark


De Ark is een basisschool die er naar streeft kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. De onderwijsinspectierapporten van de laatste jaren tonen aan dat de Ark succesvol is in dit streven en dat is iets om trots op te zijn!

Het is voor de schoolleiding dan ook van groot belang om dit kwaliteitsstempel te kunnen blijven garanderen. 

Doordat De Ark ervoor kiest de groepen niet te groot te laten worden hebben we een schoolfonds opgericht om extra uitgaven voor het primaire proces te kunnen bekostigen.

Dankzij de in het vorig jaar ontvangen bijdragen is de stichting in staat geweest om voor het lopend schooljaar onderwijs-assistente  2 ochtenden per week te kunnen behouden en betaalde vrijwilligers met een onderwijsachtergrond wekelijks in te kunnen zetten. Zij zorgen ervoor dat kinderen extra aandacht en gerichte ondersteuning kunnen krijgen.

Ook investeringen in nieuwe leermiddelen kunnen nu door de stichting worden ondersteund.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN 851785657 en is bij de belasting bekend als ANBI.

Mocht u meer willen lezen over deze stichting en hoe u kunt bijdragen, opent u dan de onderstaande documenten.

rekeningnummer NL42ABNA0626995582 t.n.v. Stichting Vrienden van Basisschool De Ark

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie leden.
Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door het bestuur bepaald, doch dient in ieder geval oneven te zijn.

De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.