De leerlingenraad


Waarom een leerlingenraad?

Leerlingen krijgen een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen en maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.

Het is de bedoeling dat de leerlingenraad mee kan beslissen over leerling-zaken. Bijvoorbeeld nieuw speelmateriaal op het schoolplein, regels in de school, klachten vanuit de leerlingen bespreken.
Zo heeft de leerlingenraad een belangrijke rol gespeeld bij de herinrichting van het schoolplein, hebben wij ervoor gezorgd dat er betere kwaliteit pennen zijn aangeschaft en hebben zij contact opgenomen met de gemeente Heemstede over de schoonmaak van de gymzaal.

Doelstellingen:

 

Organisatie:

In groep 6, 7 en 8 worden drie leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.
Per vergadering is er een voorzitter en notulant (groep 8)
De leerlingenraad komt ten minste 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd samen met de directeur. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. Aan het begin van het volgende schooljaar worden nieuwe verkiezingen gehouden.

Inhoud:

Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar OR, MR of team.