De leerlingenraad


Waarom een leerlingenraad?

Leerlingen krijgen een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen en maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.

Het is de bedoeling dat de leerlingenraad mee kan beslissen over leerlingzaken. Bijvoorbeeld nieuw speelmateriaal op het schoolplein, boeken voor in de bibliotheek en regels in de school. Ook worden er klachten vanuit de leerlingen besproken.

Doelstellingen:

Organisatie:

In groep 6, 7 en 8 worden drie leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.
De leerlingen in de leerlingenraad worden officieel geïnstalleerd door de burgemeester in de Raadszaal op het gemeentehuis.
De leerlingenraad komt ten minste 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd samen met de directeur. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. Aan het begin van het volgende schooljaar worden nieuwe verkiezingen gehouden.

Inhoud:

Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar OR, MR of team.