Schooltijden en vakanties


Groep 1 tot en met 4

    Morgen     Middag
 Maandag  8:30 - 12:00 12.45 - 14.45
 Dinsdag  8:30 - 12:00 12.45 - 14.45
 Woensdag  8:30 - 12:00  vrij
 Donderdag  8:30 - 12:00 12.45 - 14.45
 Vrijdag  8:30 - 12:00  vrij
 

Groep 5 tot en met 8

   Morgen  Middag
 Maandag  8:30 - 12:00 12.45 - 14.45
 Dinsdag  8:30 - 12:00 12.45 - 14.45
 Woensdag  8:30 - 12:00  vrij
 Donderdag  8:30 - 12:00 12.45 - 14.45
 Vrijdag  8:30 - 12:00 12.45 - 14.45
 

Vakantierooster en vrije dagen 2017-2018

studiedag vrijdag 6 oktober

Herfstvakantie (23-10-2017 t/m 27-10-2017)

studiedag maandag 27 november

studiedag woensdag 6 december

Kerstvakantie (25-12-2017 t/m 05-01-2018)

Voorjaarsvakantie (26-02-2018 t/m 02-03-2018)

studiedag vrijdag 16 maart

Pasen (30-03-2018 t/m 02-04-2018)

Meivakantie (27-04-2018 t/m 11-05-2018)

Pinksteren 21-05-2017

studiedag maandag 25 juni

Zomervakantie (23-07-2018 t/m 31-08-2018)

 

Open deur en wegbrengen

De deuren gaan tien minuten voor het begin van de dag (8.20 uur) open. De kinderen kunnen dan naar hun lokaal. Ouders mogen hun kind(eren) naar de klas brengen.

Ouders die nog even gedag willen zeggen of die de leerkracht iets kort willen mededelen, kunnen dat voor schooltijd doen. Om 8.30 uur en 12.45 uur wordt de bel geluid. Afscheid wordt zoveel mogelijk op de gang genomen.  De ouders worden verzocht uiterlijk 8.25 uur de lokalen te verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Kinderen die niet overblijven vragen wij om 12.45 uur aanwezig te zijn. De overblijf kan dan het toezicht overdragen aan de leerkrachten. Er is 's middags geen inloop!
 

Vrij buiten de vakantie

Extra vrij buiten de schoolvakanties moet minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd, middels dit formulier.
In geval van doktersbezoek hoeft geen formulier ingevuld te worden.
Slechts in zeer bijzondere omstandigheden wordt verlof verleend, kinderen zijn leerplichtig vanaf de maand volgend op hun vijfde verjaardag.

Al het verzuim aansluitend aan een vakantie wordt door directie gemeld bij de leerplichtambtenaar. Directie is dit wettelijk verplicht.
De leerplichtambtenaar zal de ouders van het kind dat afwezig is oproepen om te spreken over het verzuim. Inzien het verzuim ongeoorloofd is, kan de leerplichtambtenaar een boete opleggen.

U krijgt toestemming wanneer:

Er sprake is van zogenoemde gewichtige omstandigheden, namelijk:

 

En indien de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het alleen mogelijk maakt om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; en er een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Ook hiervoor zijn de regels zeer streng!

Dit extra verlof mag:

 

Het verzoek tot verlof moet vooraf, of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering, worden voorgelegd aan de directie. Als bij bepaalde gewichtige omstandigheden het verlof langer dan 10 dagen duurt, dan moet een verzoek minimaal een maand van tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar worden voorgelegd.