De Oudervereniging / Ouderraad


Alle ouders/verzorgers van de kinderen op De Ark zijn lid van de Oudervereniging. Deze Oudervereniging staat ook bekend als de Ouderraad (OR).


Wat doet de OR?

De Ouderraad streeft ernaar de samenwerking tussen school, ouders en leerlingen te bevorderen. De OR heeft als voornaamste doel om bijzondere en plezierige activiteiten voor de kinderen in en rondom de school te organiseren. Het bestuur van de OR neemt hierin het voortouw. Deze activiteiten zijn: 

 

Daarnaast draagt de OR financieel bij aan 

En ten slotte krijgt elk nieuw kind van de OR een Ark trui.
 

Hoe zit de OR in elkaar?

De OR is een vereniging die bestaat uit leden en een bestuur. Alle ouders (of verzorgers) die een kind op de school De Ark hebben, zijn automatisch lid. Het bestuur bestaat uit een tiental ouders en wordt jaarlijks gekozen. De vereniging vergadert normaliter één keer per jaar op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in oktober.  De vereniging stelt dan het volgende vast:

Het bestuur van de Ouderraad vergadert maandelijks op de tweede woensdag van de maand vanaf 20.00 uur in school. Iedere ouder is bij deze bestuursvergadering welkom. Wanneer nodig, worden er nieuwe bestuursleden voor de Ouderraad gekozen. Als u zich wilt aanmelden voor een actieve rol binnen de OR of wanneer u vragen heeft, dan kunt u ons aanspreken op het schoolplein of bereiken via het mailadres ov.arkh@jl.nu.

 

Waarom is er een ouderbijdrage?

De activiteiten worden bekostigd uit de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op de ALV. Voor een kind dat na 1 januari geplaatst wordt, wordt slechts een gedeelte van de bijdrage gevraagd. 


Het rekeningnummer van de Oudervereniging De Ark is NL27 INGB 0003 1773 51.

Hoewel de bijdrage vrijwillig is, hopen wij dat iedereen de bijdrage betaalt, zodat we alle activiteiten kunnen organiseren. U mag altijd meer bijdragen, dat wordt zeker gewaardeerd.

 

Waar wordt het geld aan besteed?

De grootste bestedingen voor dit schooljaar (’22-’23) zijn de Lustrumviering, de inkoop van de cadeaus voor Sinterklaas en de Arkdag. Deze drie activiteiten vormen al de helft van de bestedingen.

Vervolgens wordt nog pakweg een kwart besteed aan de Ark truien voor nieuwe leerlingen, de bijdrage aan culturele activiteiten van de school en het organiseren van de Kerstviering en het Paasontbijt. 

De overige bestedingen zijn de bijdragen aan het schoolkamp en het afscheid van groep 8; afsluiting van het schooljaar, kosten aan administratie, bank en KvK, vieringen in het docententeam, Koningsspelen en bestuurswerk. 

De coördinatie rondom Avond4Daagse en Schoolfotograaf zijn vrij van bestedingen. 

Een uitgebreide toelichting is meegestuurd bij de uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering in oktober.Wat als ik niet kan bijdragen? 

Wij hebben begrip als u om wat voor reden dan ook niet kunt bijdragen. De gemeente Heemstede biedt de mogelijkheid om namens u bij te dragen. U kunt dat doen door een formulier in te vullen op IASZ.

  1. Ga naar de site van www.iasz.nl 

  2. Kies bovenaan: Hulp bij laag inkomen

  3. Kies Kindregelingen

  4. Kies vervolgens Bijdrage schoolkosten

  5. Download het formulier en vul het in. 

 

De site is direct benaderbaar via: https://www.iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen/bijdrage-schoolkosten/

Het is ook altijd mogelijk gespreid te betalen. De directie of penningmeester kan u hierover inlichtingen verschaffen. 

Ook als u uiteindelijk niet bijdraagt, wordt uw kind nooit uitgesloten van enige activiteit.

 

Ik draag ook bij aan Stichting Vrienden van De Ark. Wat is het verschil met de OR?

Zowel de Stichting Vrienden van de Ark als de OR dragen beiden bij aan het welzijn van onze kinderen, maar op verschillende manieren:

 
Beide organen zijn dus afhankelijk van uw bijdrage. 

Mocht u toch nog vragen of hulp nodig hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de OR via ov.arkh@jl.nu of met de directrice van De Ark: Dorine Rings.