De rol van ouders


Betrokkenheid

Om de sfeer van geborgenheid en elkaar kennen te bevorderen, besteden we veel aandacht aan het ‘samen vieren’. 
Op de Ark-dag, de verjaardag van de school, wordt de vlag gehesen onder het zingen van het Ark-lied, waarbij we de ouders uitnodigen, evenals bij de Kerstsamenzang. De kinderen, leerkrachten en ouders ervaren deze momenten als heel bijzonder.
Ook worden ouders bij het openen en afsluiten van de thema's van de Noordwijkse Methode betrokken en uitgenodigd.

Ondersteuning

Daarnaast hebben we hulp nodig bij tal van werkzaamheden. De ouderraad is zeer actief binnen de school, maar kan dat uiteraard niet allemaal alleen. We hebben regelmatig hulp nodig, bijvoorbeeld voor assistentie bij de projecten en evenementen, luizenkammen, vervoer van leerlingen, voorlezen et cetera. Ook vragen we ieder jaar voor elke groep één, liefst twee ouders om 'klassenouder' voor de betreffende groep te zijn. De klassenouders staan de groepsleerkracht bij in het coördineren en organiseren van de hulp.