Verlof aanvragen


Iedere leerling vanaf 5 jaar is aanwezig op school tijdens de bekende schooltijden. 
Als uw kind niet op school kan komen, meldt u dit vóór 8.30 uur aan de school. 
In bijzondere gevallen is het mogelijk om extra (vakantie)verlof of verlof bij gewichtige omstandigheden aan te vragen. U kunt hiervoor het verlofformulier (met toelichting) invullen. Dit vindt u op de website van Jong Leren: www.jl.nu/ouders (verlof en leerplicht).