Rapporten


De jongste kleuters krijgen nog geen rapport. De oudste kleuters krijgen een map met werk mee en een overzicht van wat uw kind al kan en weet. Vanaf groep 3 krijgt uw kind per schooljaar drie rapporten mee. We beoordelen kennis van de lesstof en vaardigheden zoals zelfstandig werken, de creativiteit , de werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Bij de vermelding van de resultaten geven we cijfers en letters weer. Het CITO hanteert een indeling in letters:

 

Deze toetsuitslagen worden ook op het rapport vermeld. We gaan uit van de kinderen zelf kunnen en wat van kinderen op een bepaalde leeftijd verwacht mag worden. Aan de hand van toetsgegevens kan worden bepaald of een leerling herhalingsstof of juist meer uitdagend werk aangeboden krijgt. De uitslagen van de toetsen kunnen ter sprake komen tijdens de oudergesprekken die plaatsvinden na het meegeven van het rapport. Uiteraard informeert de leerkracht u eerder indien er opvallende uitslagen van uw kind zijn.