Rapporten/portfoliomappen


De jongste kleuters krijgen nog geen rapport. De oudste kleuters krijgen een map met werk mee en een overzicht van wat uw kind al kan en weet. Vanaf groep 3 krijgt uw kind per schooljaar twee rapporten mee. We beoordelen kennis van de lesstof en vaardigheden zoals zelfstandig werken, de creativiteit , de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De kinderen leveren zelf een grote bijdrage aan hun portfoliomap. Zij schrijven bijvoorbeeld op waar ze trots op zijn, wat ze moeilijk vonden maar toch bij hebben doorgezet en wat ze nog zouden willen leren.

Ook toetsen we tweemaal per jaar met een leerlingvolgsysteem de ontwikkeling van uw kind. In 2021 zijn we gestart met IEP.