Rapporten/portfoliomappen


De jongste kleuters krijgen nog geen rapport. De oudste kleuters krijgen een map met werk mee en een overzicht van wat uw kind al kan en weet. Vanaf groep 3 krijgt uw kind per schooljaar twee rapporten mee. We beoordelen kennis van de lesstof en vaardigheden zoals zelfstandig werken, de creativiteit , de werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling.
De kinderen leveren zelf een grote bijdrage aan hun portfoliomap. Zij schrijven bijvoorbeeld op waar ze trots op zijn, wat ze moeilijk vonden maar toch bij hebben doorgezet en wat ze nog zouden willen leren.

De toetsuitslagen op de LVS-toetsen bestaan uit twee delen: een score op de toets (de vaardigheidsscore) en de waardering van die score door middel van een vaardigheidsniveau I t/m V. Het niveau geeft aan hoe uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten.
 

Cito scores in niveau I t/m V

Deze toetsuitslagen worden ook op het rapport vermeld. We gaan uit van wat de kinderen laten zien en wat van kinderen op een bepaalde leeftijd verwacht mag worden. Aan de hand van toetsgegevens kan worden bepaald of een leerling herhalingsstof of juist meer uitdagend werk aangeboden krijgt. De uitslagen van de toetsen kunnen ter sprake komen tijdens de oudergesprekken die plaatsvinden na het meegeven van het rapport. Uiteraard informeert de leerkracht u eerder indien er opvallende uitslagen van uw kind zijn.