Halen en brengen


De formele hoofdingang ligt aan de Van der Waalslaan, maar de leerlingen gebruiken diverse ingangen rondom de speelplaats. Wanneer u uw kind ’s ochtends gebracht heeft, vragen we u niet op het schoolplein te blijven staan nadat de bel gegaan is. Dit leidt de kinderen af die in de lokalen grenzend aan het schoolplein les krijgen.

Aan het eind van de schooltijd gaan de kinderen van groepen 1/2 onder leiding van de leerkracht naar buiten. Pas wanneer de ons bekende verzorger aanwezig is, mag het kind gaan.

Wanneer u uw kind met de auto brengt, vragen we u zo veel mogelijk gebruik te maken van parkeergelegenheid aan de Romeinlaan. Kinderen die in de Geleerdenwijk wonen, vragen wij in verband met beperkte capaciteit in de fietsenstalling, te voet te komen.

Op woensdag- en vrijdagochtend is er een inloopmoment tussen 8:20-8:30u. U kunt dan met uw kind meelopen de klas in.