De gezondheid van uw kind


Hoofdluis

Na elke vakantie is het zover; de luizenouders kammen alle haren op zoek naar hoofdluis of neten.
Als er iets gevonden wordt bij een leerling, dan worden direct de ouders gebeld. Zij kunnen dan voor het eind van de schooldag anti-luismiddel halen om de behandeling te kunnen starten. Een kind met luis/neten wordt NIET verplicht naar huis gestuurd. Een ouder mag het kind wel komen halen om de behandeling alvast te starten.
De ouders van klasgenoten krijgen een bericht  dat er luis/neten geconstateerd zijn zodat iedereen alert is. Uiteraard houden we wel rekening met de activiteiten die het kind de rest van de dag doet. 
Als de hoofdluis hardnekkig bij hetzelfde kind blijft terugkomen, schakelt de school de schoolverpleegkundige in om advies aan de ouders te geven en samen te zoeken naar de bron van het terugkeren van de luis.

Schoolarts

Tijdens de basisschoolperiode worden de kinderen enkele malen door de schoolarts gezien. Dit gebeurt alleen met toestemming van de ouders. De schoolarts let op groei, ontwikkeling, werking van oren en ogen. Ook kunnen ouders vragen stellen. De schoolarts doet de onderzoeken op de school.

Medicijnverklaring

Wanneer het op voorschrift van een arts noodzakelijk is dat uw kind medicijnen inneemt tijdens schooltijden, dan vragen wij u een medicijnverklaring in te vullen.

In de verklaring geeft u zo precies mogelijk aan hoe er met de medicijnen omgegaan dient te worden en wat de eventuele bijwerkingen kunnen zijn. We stellen het op prijs als u de betrokken leerkrachten ook mondeling informeert.

Het formulier kunt u HIER downloaden. Tevens terug te vinden bij 'downloads'.

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele bijwerkingen en/of gevolgen die optreden als gevolg van eventueel onjuist gebruik, wel of niet toedienen van de medicijnen.