Oudergesprekken


De leerkrachten van de kleuters voeren twee keer per jaar oudergesprekken. Ook wordt informatie over alledaagse dingen uitgewisseld bij het halen en brengen van de kinderen.

Vanaf groep 3 vinden er gesprekken plaats aan het begin van het schooljaar en na het eerste rapport (respectievelijk in september en januari). Aan het eind van het schooljaar kan een gesprek plaatsvinden op verzoek van de ouders of van de leerkracht.

Goed contact tussen ouders en leerkrachten vinden wij heel belangrijk. Wanneer u de groepsleerkracht van uw kind tussentijds wilt spreken, bent u van harte welkom om een afspraak te maken na schooltijd. Wanneer de leerkracht bijzonderheden over een leerling constateert, wordt de ouder uitgenodigd voor een gesprek.

Maatwerk

Leerkrachten, ouders of derden kunnen aangeven of zij vinden dat een kind extra zorg nodig heeft in zijn cognitieve of sociale ontwikkeling. Het kan gaan om moeite met leren, hogere begaafdheid, problemen van psychologische aard, lichamelijke problemen of ziekte.