Verlof


Verlof aanvragen

Zodra uw kind leerplichtig is (v.a. 5 jaar), is het niet toegestaan om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er zijn echter een aantal omstandigheden waarvoor wel extra verlof aangevraagd kan worden.

U kunt hierbij denken aan een vakantie omdat een van beide ouders door werk niet tijdens de reguliere vakantie vrijaf kan krijgen. Ook het bijwonen van het 40-jarig huwelijksfeest van opa en oma is een reden om een verlofdag aan te vragen.

Familiebezoek in of uit het buitenland is echter weer geen geldige reden.De regels voor deze extra verlofdagen zijn zeer strikt en deze zijn wij verplicht te handhaven.

Voor de exacte regelgeving en het aanvraagformulier kunt u bij directie terecht of hieronder de folder/formulier downloaden.