laatste nieuws

Hier vindt u wetenswaardigheden van de school.


afsluiting thema 'Ontdekkingsreizen'   03-07-2019
Zoveel hebben de kinderen geleerd tijdens het thema ontdekkingsreizen.
In de themabrief leest u over de inhoud van de ateliers. Indrukwekkend!
Top


Invoering Engels in alle groepen   16-01-2019

Gedurende dit schooljaar wordt er in alle groepen geëxperimenteerd met Engelse les.
De methode ‘Join In’ heeft actieve, aantrekkelijke lessen om op speelse wijze met het Engels vanaf groep 1 bezig te zijn.

Waarom Engels vanaf groep 1?

Omdat steeds meer informatie en communicatie in het Engels beschikbaar is èn omdat kinderen op jonge leeftijd juist heel taalgevoelig zijn, krijgen de kinderen vanaf groep 1 les in de Engelse taal.

Volgend schooljaar gaan we met alle groepen het volledige programma van Join In doorwerken. Omdat de lessen volledig in het Engels gegeven worden door de groepsleerkrachten krijgen  we volgend schooljaar trainingen over de toepassing van vroeg-vreemde-talen-onderwijs en Classroom-English. Maar nu eerst, uitproberen!

Top


Over de Noordwijkse Methode (artikel HIK)   16-10-2018
Trots op het prachtige artikel in de HIK over De Noordwijkse Methode op Basisschool De Ark!
Top


Actieve werkvormen   10-10-2018

Tijdens de ateliers zien we kinderen op het puntje van hun stoel luisteren, meedoen en actief aan de slag gaan. Daar willen we ook tijdens de ochtendlessen meer van profiteren.

Groep 8: We zijn druk bezig met een cijferend vermenigvuldigen speurtocht door de school. Als ze een som goed hebben uitgerekend, dan kunnen ze de volgende som vinden. Is hij fout, dan vind je nergens het antwoord terug. (“Huh?”) Leuk om te zien hoe actief iedereen is!
Het Kerst-rekenloopspel in groep 5, zoek het juiste antwoord en schrijf op!
Groep 6: Zelf de juf/meester zijn met spelling. Een mini dictee afnemen en nakijken.
 

De kinderen smullen ervan!


 
Top


Themabrief Invloedrijke personen   17-09-2018

Wie is een invloedrijk persoon volgens jou? Wat betekent invloedrijk voor jou?

Door de Kerndoelen (dat wat kinderen moeten weten aan het eind van de basisschool) te combineren met de Canon van de Nederlandse geschiedenis en dat wat we niet eerder geleerd hebben tijdens de ateliers, hebben we een voorselectie gemaakt. In deze themabrief lezen jullie daar alles over. 
Uiteraard voegen de kinderen hun eigen invloedrijke personen aan de ateliers toe. 

 
Gelukkig weten we dat bij elk nieuw thema ook weer andere invloedrijke personen in het middelpunt zullen staan. Je kunt er vast al wel een aantal verzinnen bij de thema’s Ontdekkingsreizen en Ruimte(vaart). Deze thema’s volgen nog dit schooljaar!
Top


Growth Mindset   05-09-2018

Het schooljaar startten we met een inspiratiesessie over Growth Mindset en de facetten die erbij komen kijken. Met prikkelende voorbeelden, reflectie op eigen taalgebruik en gedrag, praktisch bruikbare ideeën en tips werden we meegenomen in deze denkwijze.

Een growth mindset is het mooiste dat je een kind kunt meegeven. Dat vergroot hun kansen op succes. En daarbij: als leerlingen leren belangrijk vinden, inzet tonen en verantwoordelijkheid nemen om zichzelf te ontwikkelen tot wie ze willen zijn, geeft dat motivatie en energie.

bron: www.mindsetplatform.nl

 

Top


Top